Hur Ser Framtiden Ut För Sökordsannonsering På Google För Sport Och Spelbolag?

Google vill uppmuntra till en ansvarsfull annonsering för hasardspel och följer därför både branschstandarder och de lokala hasardspelslagarna. Därför tillåts endast viss form av hasardspelsannonsering. Annonserna tillåts bara om de följer vissa policyer och om annonsören har en bra Adwords certifiering. Annonserna måste vara riktade till godkända länder och ha en målsida som informerar läsaren om ett ansvarsfullt spelande. Siten får heller inte vara riktad till minderåriga. Man bör som annonsör själv kontrollera vad som gäller för det land dit man vill rikta sin annons. Om man som annonsör vill bli Adwords certifierad behöver man fylla i ansökningsformulär samt uppfylla vissa krav. Dessa krav kan bero på om man är privatlicensierad operatör, statligt licensierad samt i vilket land man befinner sig och vart man vill kunna rikta sina annonser. Om all information fylls i korrekt minskas väntetider och man kan börja annonsera snabbt.

Framtiden för annonser inom sport och spel

game adI och med att antalet online casinon och spelföretag bli allt fler kan man också ana att allt fler kommer att vilja och behöva annonsera i olika kanaler för att få fler spelare och kunder. Dessa företag riktar sig till hela världen och de kommer alltså att behöva skapa flera olika annonser för de olika länderna. Framtiden ser alltså mycket god ut gällande kunder inom annonsering. Gällande regler kring annonseringen kommer troligen dessa att bli än strängare ju fler annonsörer som kommer vilja annonsera. Detta eftersom att det annars riskerar att bli alldeles för många annonser om samma siter och sidor. Med nya spellagar kommer också nya krav på annonserna.

Att annonsera inom sport och spel som handlar om pengar är redan idag ganska klurigt. Det beror dock självklart på vilket land man vill rikta sin annons till. Att rikta en annons om online spel och online casino till Danmark är betydligt lättare än att rikta samma annons till Sverige och svensk marknad. Detta beror på att Sverige fortfarande håller kvar sitt starka statliga spelmonopol som förbjuder andra aktörer än Svenska Spel att ha spel inom Sverige. I Danmark har en ny spellag införts, där inget spelmonopol finns. Att rikta en annons till den danska marknaden kräver alltså inte att annonsören och aktören är statligt licensierade, vilket däremot krävs inom Sverige.

Vad händer om reglerna inte följs?

Om en annons eller ett tillägg till en annons inte godkänns betyder det att detta innehåll bryter mot Adwords policy. Annonsen kommer inte att visas om policyöverträdelsen inte åtgärdas så annonsen kan godkännas. Om en webbplats bryter mot policyn kan denna stängas, antingen för stunden eller permanent. Webbsidan kommer inte att kunna visas förrän problemet med överträdelsen blivit åtgärdat. Om ett konto använts för att skapa webbsidor eller annonser som inte följer policyn kan kontot bli avstängt. För detta krävs flera överträdelser eller en mycket grov överträdelse. Då kommer inga annonser från kontot godkännas och alla liggande annonser kommer att tas bort och sluta visas. Om kontot har andra relaterade konton kan även dessa stängas av permanent eller för stunden. Om nya konton skapas kan de stängas automatiskt direkt när de skapas.

google seo

Google har flera regler och policyer för att säkerställa att upplevelsen blir positiv och säker för alla som befinner sig på nätet. Alla annonsörer måste följa lagar och förordningar som gäller. Dessutom ska Adwords policyer följas. Det är viktigt att man som annonsör bekantar sig med dessa regler där företaget är verksamt samt för de länder man vill annonsera till. När innehåll hittas som inte följer kraven tas detta bort, och man som annonsör kanske inte kommer kunna annonsera med Google igen. Genom att dessa krav eventuellt skärps i framtiden kommer antalet annonsörer att minska och det kommer därför att bli än svårare att konkurrera om platserna om tio-i-topp placeringen på söklistan.

Framtiden för sportannonsering

Just nu är marknaden och framtiden för annonser för sport och spel online mycket lovande. Allt fler online casinon och spelsiter skapas varje dag och dessa behöver annonsera för att nå ut på marknaden och få fler spelare. Det finns dock flera regler att följa om man vill annonsera inom just dessa kategorier och det vill till att annonsören verkligen har koll på dem för att inte riskera att bli avstängd. I och med att allt fler kommer att vilja annonsera för sina siter kommer troligen också kraven på annonserna att skärpas. Det kommer att öka trycket på sökmotorerna och siter som sysslar med spel och online casino och man kommer att behöva arbeta än mer på att få fram bra annonser, certifikat och licenser. De kommer också att behöva lägga mer tid på sökmotoroptimering eftersom kampen om de översta platserna på de populära sökorden kommer att bli än hårdare.

Vi ser fram emot att höra dina tankar

Lämna en kommentar